Sitemap
Print Versie
 
 

Carotisstenose

Een vernauwing van de halsslagader (arteria carotis interna) kan symptomen geven, soms tijdelijk, maar soms ook definitief.

Als de symptomen binnen de 24 uur verdwijnen spreekt men van een TIA (transient ischemic attack). Als symptomen denken we aan oa afhangende mondhoek, hemiparese (krachtsverlies in lichaamshelft of bv arm), afasie (spreekmoeilijkheden), amaurosis fugax (zwarte vlek voor ogen), slikproblemen, vertigo (duizeligheid)...

Actuele richtlijnen bij vernauwingen thv de halsslagaders:

ESVS guidelines:

Dankzij vele klinische trials (dubbelblinde studies met veel patiënten) werd er door de European board of vascular surgery richtlijnen opgesteld voor carotisstenose!

1.Preventie:

 • Alle patiënten met symptomatische carotisstenose moeten antiplaquettaire middelen krijgen op lange termijn, op te starten voor de chirurgie
 • Alle asymptomatische patiënten worden aangeraden antiplaquettaire middelen in te nemen, op voorwaarde dat er geen contraïndicatie voor bestaat

2.Diagnose:

1e keuze: duplex onderzoek met meting stenosegraad (Nascet of ECST) en snelheden

Letten op karakteristieken plaque:

 • Calcificaties
 • Ulceraties
 • Heterogeniciteit: echolucente zone is indicatie op plaque vulnerabiliteit

3. Indicaties heelkunde:

 • A.Symptomatische stenose:

      *als stenose >70% (Nascet):

dan heelkunde geïndiceerd

      *als stenose >50%:

heelkunde vermoedelijk geïndiceerd (op vw operatie-risico <6%)

*als stenose <50%: contra-indicatie voor ingreep

CEA (ingreep: carotis endarteriëctomie) te doen binnen 2 weken na symptomen!

 • B.Asymptomatische stenose:

      *indicatie ingreep als patiënt <75 jaar met stenosegraad tussen 70 en 99% (en risico ingreep <3%)         (neiging om strenger te worden: enkel bij hyperkritische...)

      *als hoog risico patiënt: BMT (best medical treatment)

      *géén CAS (stenting) (tenzij in studie)

Dus overblijvende indicaties CAS (stenting):

 • CAS enkel nog als te hoog risico voor CEA
 • Bij zeer hoge letsels in de ACI
 • Na radiotherapie hals
 • Recidief met intimahyperplasie
 • geen goede indicatie bij oudere patiënten
 • In kader van studies

Indicaties BMT:

*symptomatische carotisstenose:

 • Te hoog operatief risico
 • Te slechte patiënt
 • Stenose <50%

*asymptomatische carotisstenose:

Zie boven, en als stenose niet echt kritisch